o
ser
ia
lu

Na tle społecznej panoramy Warszawy rozgrywa się dramat mężczyzny. Kupiec z ambicjami walczy o rękę zubożałej arystokratki i, aby uzyskać szansę zbliżenia się do niej - zdobywa majątek, angażuje się politycznie i wkupuje w środowisko szlacheckie. Nadzieje, pragnienia, obsesja i rozpacz Wokulskiego są wątkiem, wokół którego rozrasta się wielowątkowa, najwybitniejsza powieść polskiego realizmu krytycznego. Zdaniem wielu współczesnych badaczy literatury "Lalka" to pierwsza powieść egzystencjalna mówiąca o snach, marzeniach i naszych lękach. Wprowadza w myśleniu o losach człowieka elementy psychologii prefreudowskiej.

Bolesław Prus (pseud. Aleksandra Głowackiego) stworzył dzieło wybitne, ale przez ówczesnych niedocenione. Krytykowano "Lalkę" za kompozycję, wielowątkowość i skomplikowaną strukturę narracyjną. A to właśnie stanowi moc tej historii. Jak pięknie pisze Grażyna Borkowska (Mała Historia Literatury Polskiej. Pozytywiści i inni) - Prus przedstawia [...] mechanizm społecznego działania, który jednoznaczny jest dla niego z obiegiem informacji, z krążeniem plotki, niedomówień, posądzeń i domysłów. Tutaj nie ma jednej odpowiedzi. Wokulskiego poznajemy (a może wcale nie?) z różnych perspektyw. Każdy bohater powieści ma o nim inne zdanie, a czytelnik musi myśleć, głowić się i dojść do własnych wniosków. Podejmiecie wyzwanie?

słu
ch
aj

Zobacz inne
nasze produkcje

pos
ta
cie

re
ali
za
cja

o
pro
jek
cie

W każdej z poprzednich adaptacji „Lalki” twórcy i aktorzy eksponowali te elementy, które były najciekawsze dla współczesnych im odbiorców. Nam również zależało na tym, aby odkryć tę opowieść dla współczesnego odbiorcy, zdjąć z niej łatkę „obowiązkowej lektury maturalnej”. Cała obsada wykonała znakomitą pracę, na nowo interpretując relacje między bohaterami i ich rozterki. Kiedy tworzyłem obsadę Lalki Wokulskim od początku był Adam Woronowicz, w mojej ocenie jeden z najlepszych aktorów średniego pokolenia. Wiedziałem także, że Łęcką powinna zagrać Julka Wieniawa. Nie miałem innych typów do tej roli. Łęcka w jej wykonaniu mieni się ogromem talentu: potrafi być delikatna i drapieżna, naiwna i wyrachowana, pełna uczuć i zimna jak skała - mówi Krzysztof Czeczot, reżyser serialu.

Scenariusz serialu został nieznacznie uwspółcześniony, a warstwa językowa dialogów uaktualniona. Konfrontacja realizmu krytycznego z rzeczywistością XXI wieku została przedstawiona także dzięki realizacji dźwięku, na którą złożyły się specjalne efekty 3D oraz klimatyczna, współczesna muzyka filmowa. Ważną rolę odegra także „Pamiętnik Starego Subiekta”, który zakorzenia teraźniejszość w przeszłości i pomaga słuchaczowi przenieść się do Warszawy schyłku XIX wieku. „Lalka” to utwór monumentalny, w związku z tym, zależało nam na tym, by nie zatracić tego niezwykłego, oryginalnego klimatu.

wi
de
o